Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформлюючи заявку на сайті http://www.addmagic.academy/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на опрацювання персональних даних (далі – Згода) відповідно до законодавства України «Про персональні дані». Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є надсилання заявки з Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних за такими умовами:

1. Ця Згода надається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.

2. Згода поширюється на таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, номер телефону, назва облікового запису профілю Instagram.

3. Згода на обробку персональних даних надається з метою надання Користувачеві відповіді на заявку, подальшого укладання та виконання зобов'язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть становити інтерес для Користувача, проведення опитувань та маркетингових досліджень.

4. Користувач надає Оператору право здійснювати такі дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, блокування, видалення та знищення, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних та дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

6. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена на запит Користувача на електронну пошту вказану в розділі "Support".

7. Користувач підтверджує, що, даючи згоду, він діє вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

8. Ця Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з причин, зазначених у п. 6 цього документа.